В партньорство с:

 

LS-S Leadership Support организира това онлайн проучване в партньорство с Българската асоциация за управление на хора (БАУХ) и Kommunikations Kolleg AG GmbH, Германия  

Целта на проучването е да разберем повече за възможните приложения и употреба на генеративен изкуствен интелект, как се работи с него, стратегическия подход, възможностите и рисковете – всичко това от гледна точка на управлението на човешките ресурси.  

Генеративният изкуствен интелект се определя като автоматизиран процес, който използва алгоритми за генериране, обработка и синтез на данни. Този тип изкуствен интелект се нарича генеративен, защото е в състояние да генерира съдържание въз основа на съществуваща информация и входни данни от потребителите. 

Проучването е съвместимо с GDPR – всички отговори остават анонимни и поверителни! Системата автоматично разделя личните данни и името на компанията от получените отговори с цел анонимност.

Резултатите от проучването ще бъдат изпратени безплатно чрез нашия мейлинг лист.

Всички въпроси отбелязани със звезда (*) са задължителни. 

Ще ви бъдем благодарни, ако отделите около 10 минути, за да попълните онлайн въпросника до 31 октомври 2023 г.