Партньори:

LS-S Leadership Support организира това онлайн проучване в партньорство с Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) и Business Mark Romania.

Провеждаме проучването, за да отговорим на въпроса как бизнесът се справя с предизвикателствата при работа в хибридна среда, задържането на таланти и управлението на промяната, и доколко компаниите са подготвени да работят в новите условия. Резултатите ще бъдат изпратени безплатно чрез нашия мейлинг лист.

Проучването е съвместимо с GDPR – всички отговори остават анонимни и поверителни! Системата автоматично разделя личните данни и името на компанията от получените отговори с цел анонимност.

Благодарим Ви за отделените 10 минути за отговор на 11-те кратки въпроса.

 • Моля, изберете топ 3 фактора
 • Възможен е повече от един отговор
 • 3. До каква степен правите промени в организацията към този момент в следните области?

 • 4. В сравнение с предходната година по какъв начин се е променил процесът в организацията ви по отношение на:

 • Моля, изберете топ 3
 • Моля, изберете топ 3
 • Възможен е повече от един отговор
 • Възможен е повече от един отговор
 • Възможен е повече от един отговор
 • Възможен е повече от един отговор
 • Възможен е повече от един отговор
 • [b]Бих искал да получа резултатите от проучването чрез информационния бюлетин на следния адрес:[/b]

 • [b]Информацията за името, името на организацията и имейл адреса се отделя от системата автоматично от отговорите в съответствие с GDPR (Общ регламент за защита на данните). Поради това по-късно възлагане вече не е възможно.[/b]